Monachium

Okres: 07.06. – 27.09.2014 r.
Typ samolotu: Dash Q-400
Linie lotnicze: Eurolot

Wylot
[table “45” not found /]

Powrót
[table “46” not found /]