Impressum

Odpowiedzialność za treści stron:

Flughafen Heringsdorf GmbH

Am Flughafen 1
17419 Zirchow / Niemcy
Tel.: +49 (0) 38376 2500
Fax: +49 (0) 38376 25016
Strona internetowa: www.flughafen-heringsdorf.de
E-mail: info@flughafen-heringsdorf.de

Dyrektor spółki: Dirk Zabel
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Norbert Raulin
NIP: 084/125/00025
Numer wpisu do rejestru handlowego w Stralsund: HRB-118
NIP-UE: DE 137 610 869

Kod ICAO: EDAH
Kod IATA: HDF
SITA: HDF APX H

Osoba odpowiedzialna za treść stron, zgodnie z § 6 umowy państwowej o usługach medialnych (MDStV): Dirk Zabel

Źródła zdjęć:
Flughafen Heringsdorf GmbH

Informacja o wykluczeniu odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treść

Treści naszych stron internetowych zostały opracowane z najwyższą starannością. Jednakże nie możemy przejąć gwarancji za prawidłowość, kompletność oraz aktualność zamieszczonych treści. Jako podmiot oferujący tę usługę odpowiadamy zgodnie z § 7 ust.1 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach) wyłącznie za własne treści zamieszczone na tych stronach w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów ustawowych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do wykonywania nadzoru nad przekazanymi nam lub zapisanymi w pamięci obcymi informacjami, ani też do identyfikowania okoliczności, które wskazywałyby na niezgodną z prawem działalność. Zasada ta nie narusza obowiązku usunięcia lub uniemożliwienia korzystania z informacji w zakresie nałożonym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów ustawowych. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednakże dopiero od chwili powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Przedmiotowe treści usuniemy niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o odnośnych naruszeniach prawa.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie ma możliwości udzielenia jakiejkolwiek gwarancji w odniesieniu do treści tych stron internetowych. Podmiotem odpowiedzialnym za treść linkowanych stron jest zawsze dany dostawca usług lub operator strony internetowej. Gdy linki te były tworzone, przeprowadzono ocenę dotyczącą tego, czy dane strony internetowe mogą zawierać treści niezgodne z prawem. Nie znaleziono żadnych takich treści. Nie można jednak oczekiwać, że będziemy prowadzić stały nadzór nad zawartością poszczególnych linków, bez konkretnych powodów do podejrzewania, że zawierają one treści niezgodne z prawem. Po uzyskaniu informacji o tego typu treściach, niezgodnych z prawem, dane linki zostaną natychmiast usunięte.

Prawo autorskie

Treści i dzieła opracowane przez operatora i znajdujące się na niniejszych stronach internetowych podlegają przepisom niemieckiej ustawy o prawie autorskim. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie informacji, wykraczające poza zakres dopuszczalny na mocy ustawy o prawie autorskim wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Niniejsza strona może być pobierana i kopiowana wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Na ile treści zawarte na tej stronie nie zostały wytworzone lub sporządzone przez jej operatora, to przy ich wykorzystaniu przestrzegane były prawa autorskie osób trzecich. Treści wytworzone przez osoby trzecie są w szczególności oznaczone jako takie. W razie stwierdzenia naruszenia praw autorskich, prosimy o przekazanie odpowiedniej informacji. Po uzyskaniu informacji o tego typu treściach, niezgodnych z prawem, dane treści zostaną natychmiast usunięte.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zachodzi konieczność wprowadzenia danych osobowych (np. nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej), to procedura ta – o ile jest to możliwe – ma miejsce zawsze na zasadzie dobrowolności. Bez wyrażenia przez zainteresowanego jednoznacznej zgody, dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Zwracamy uwagę na istnienie braków w bezpieczeństwie podczas przetwarzania danych przez internet (np. komunikując się drogą e-mailową). Całkowita ochrona danych osobowych przed ingerencją ze strony osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystaniu opublikowanych wymaganych prawnie danych kontaktowych przez osoby trzecie do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacji. Operator stron zastrzega sobie prawo do działań prawnych w przypadku otrzymania niezamówionej reklamy, np. w formie spamu e-mailowego.

Oświadczenie o ochronie danych w zakresie korzystania z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa posługuje się narzędziem Google Analytics, tzn. usługą analityczną sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics posługuje się tzw. „ciasteczkami”, czyli plikami tekstowymi, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają dokonanie analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczka informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej przekazywane są do serwera Google w USA i tam są one zapisywane. W przypadku zaktywizowania anonimizacji IP na niniejszej stronie, Google dokona jednakże wcześniejszego skrócenia adresu IP użytkownika w obrocie na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesłany zostanie na jeden z serwerów Google w USA i tam poddany skróceniu. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google korzysta z tych informacji, aby oszacować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej, sporządzać raporty dotyczące aktywności w sieci użytkowników i aby świadczyć inne usługi w zakresie korzystania ze stron internetowych i internetu. W żadnym wypadku Google nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi zgromadzonymi w firmie Google.

Instalacji ciasteczek można uniknąć dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże zwracamy uwagę na to, że w takim wypadku korzystanie z funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić przesyłanie wygenerowanych przez ciasteczka danych dotyczących sposobu wykorzystywania przez Państwa niniejszej strony internetowej (włącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie plugin’a przeglądarki, będącego do dyspozycji pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Źródła: Disclaimer z eRecht24, niemieckiego portalu nt. prawa internetowego prowadzonego przez adwokata Sörena Sieberta, Datenschutzerklärung für Google Analytics (Oświadczenie o ochronie danych dla Google Analytics)