Polityka ochrony prywatności

Polityka prywatności lotniska: Flughafen Heringsdorf GmbH

Firma Flughafen Heringsdorf GmbH zdaje sobie sprawę z wagi Państwa danych osobowych i traktuje tę odpowiedzialność poważnie  podejmując różne środki w celu zapewnienia ochrony Państwa prywatności podczas korzystania z naszych stron internetowych. Firma Flughafen Heringsdorf GmbH pragnie poinformować Państwa, jakie dane osobowe są gromadzone w jakich celach i w jaki sposób są przetwarzane.

§ 1 – Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

(1) Mogą Państwo odwiedzać strony internetowe spółki Flughafen Heringsdorf GmbH bez ujawniania swojej tożsamości.

(2) Dane osobowe to indywidualne informacje o okolicznościach osobistych lub faktycznych konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.

 

§ 2 – Wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych

(1) Zwracamy uwagę na to, że jesteśmy uprawnieni do przekazywania informacji o danych w poszczególnych przypadkach na polecenie właściwego organu, o ile jest to konieczne do celów ścigania karnego, do zapobiegania zagrożeniom przez organy policyjne krajów związkowych, do wypełniania ustawowych zadań federalnych i krajowych organów ochrony konstytucji, Federalnej Służby Wywiadowczej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub do egzekwowania praw własności intelektualnej. W każdym przypadku ujawniamy dane władzom i osobom trzecim tylko zgodnie z przepisami ustawowymi lub nakazem sądowym.

(2) Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

§ 3 – Dane zbierane automatycznie, pliki cookies

(1) Przy wejściu na naszą stronę internetową automatycznie zbierane są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i podobne. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby. Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczenia treści żądanych przez Państwa stron internetowych i są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu. Tego rodzaju anonimowe informacje są przez nas statystycznie analizowane w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie oraz technologii, która za nią stoi.

(2) Niektóre anonimowe dane są wykorzystywane w celu rozwiązywania problemów i optymalizacji stron internetowych, jak również do zliczania odwiedzających. W procesie tym nie są przetwarzane dane osobowe.

(3) Aby wizyta na naszej stronie internetowej była przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna oraz aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej i umożliwiają rozpoznanie danej przeglądarki. Za pomocą tych plików cookie nie można ustalić danych osobowych.

(4) Oprócz tzw. sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki, stosujemy również tzw. trwałe pliki cookie. Pozostają one na Państwa urządzeniu końcowym i w ten sposób rozpoznają Państwa przeglądarkę, gdy odwiedzą nas Państwo ponownie.

(5) Stosowane przez nas pliki cookie nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie mogą one uruchamiać programów ani przenosić wirusów. Jeśli jednak nie życzysz sobie, aby pliki cookie były instalowane, możesz im zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Ponadto w każdej chwili można usunąć pliki cookie za pomocą odpowiedniej funkcji przeglądarki lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby użytkownik był informowany z wyprzedzeniem o zapisywaniu plików cookie i mógł decydować w każdym przypadku, czy chce je zaakceptować czy zablokować. Należy pamiętać, że usunięcie lub odrzucenie plików cookie może pogorszyć wyświetlanie i funkcjonalność strony internetowej.

 

§ 4 – Wtyczki do mediów społecznościowych

(1) Obecnie zintegrowaliśmy na naszej stronie wtyczki mediów społecznościowych Facebook. Stosujemy tzw. rozwiązanie 2click. Oznacza to, że podczas wizyty na naszej stronie internetowej dane osobowe nie są przekazywane bezpośrednio na serwer dostawcy wtyczki, lecz dopiero wtedy, gdy aktywują Państwo przekazywanie danych poprzez kliknięcie na odpowiednią wtyczkę. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po odpowiednim przycisku mediów społecznościowych. Poprzez aktywację wtyczki dane są automatycznie przekazywane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam zapisywane (w przypadku dostawców z USA – w USA). Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów i okresów przechowywania. Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy, aby przed kliknięciem przycisku mediów społecznościowych usunąć wszystkie pliki cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

(2) Gdy aktywują Państwo wtyczkę, dostawca wtyczki otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej oferty online. Ponadto przekazywane są takie dane, jak data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość każdorazowo przekazywanych danych, strona internetowa, z której pochodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki, przy czym w przypadku Facebooka i Xing, zgodnie z informacjami od odpowiedniego dostawcy w Niemczech, pobierane jest tylko anonimowe IP. Odbywa się to niezależnie od tego, czy masz konto u tego dostawcy wtyczek i jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy wtyczek, dane te są bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli klikniesz na aktywowany przycisk i np. umieścisz link do strony, dostawca wtyczki zapisuje te informacje na Twoim koncie użytkownika i publicznie udostępnia je Twoim kontaktom. Jeśli nie chcesz, aby było to powiązane z Twoim profilem u dostawcy wtyczki, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku.

(3) Dostawca wtyczki przechowuje te dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek.

(4) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców, przekazanych poniżej. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności:

- a) Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: http://www.facebook.com/policy.php

 

http://www.facebook.com/help/186325668085084

 

§ 5 – Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

(1) Zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności i dlatego zapewniamy, że będziemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych oraz niemiecką ustawą o telemediach oraz że będziemy je wykorzystywać wyłącznie do realizacji wyżej wymienionych celów. Aby zapewnić dostępność i bezpieczeństwo Państwa danych, podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed zagrożeniami podczas transmisji danych oraz przed uzyskaniem wiedzy przez nieuprawnione osoby trzecie. Są one regularnie weryfikowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

(2) Dostęp do danych osobowych mają tylko ci pracownicy, którym informacje te są potrzebne do wykonania określonego zadania.

§ 6 – Prawo do informacji, odwołanie

(1) Zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnej informacji o zapisanych danych dotyczących Państwa, ich pochodzeniu i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, usunięcia lub zablokowania tych danych.

(2) Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

(3) Powyższe prawa muszą być zgłaszane pisemnie lub w formie tekstowej do osoby kontaktowej wymienionej w § 10. Osoba ta jest również dostępna, aby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania dotyczące ochrony danych.

 

§ 7 Szyfrowanie SSL

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

§ 8 – Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

Osobą kontaktową w przypadku wszelkich pytań związanych z ochroną danych oraz w celu skorzystania z praw opisanych w § 6 jest:

 

Flughafen Heringsdorf GmbH
Dyrektor Zarządzający Dirk Zabel
Am Flughafen 1
17418 Zirchow

 

Inspektor ochrony danych

Peter Schmidt

schmidt@workandplay.de