FSAAKV 2021

Szanowni Państwo,

niedawno niemiecki Bundestag uchwalił 16 poprawkę do ustawy o ruchu lotniczym (Luftverkehrsgesetzes; LuftVG), gdzie oprócz lotnisk “międzynarodowych”, które zgodnie z § 27d ust. nadal istnieją, utworzył w nowym ust. 1a., drugą grupę portów lotniczych, w których ruch lotniczy służby żeglugi powietrznej jest zapewniony i finansowany za pomocą jednolitej opłaty. Następnie Federalny Organ Nadzoru Służb Żeglugi Powietrznej (Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung; BAF) w imieniu Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) kilka tygodni temu przedstawił projekt zmienionego rozporządzenia w sprawie opłat przylotów i odlotów (Flugsicherungs- An- und Abflugkostenverordnung; FSAAKV).

Jednocześnie BAF, w imieniu BMVI i zgodnie z nowym § 27d ust.1b, BAF określił, na których lotniskach zapewniane są służby bezpieczenstwa żeglugi powietrznej, a więc podlega ono zakresowi stosowania zmienionej LuftVG i zmienionej FSAAKV.

Na podstawie aktualnych informacji, BAF ustanowił od 01.09 na lotnisku Heringsdorf konieczną kontrolę ruchu lotniczego “ATC” ze strefą kontrolną. Oznacza to, że począwszy od tej daty lotnisko będzie podlegać opłatom za lądownie zgodnie z FSAAKV. Opłaty te mają być pobierane przez instytucję zapewniającą bezpieczeństwo żeglugi powietrznej, w naszym przypadku Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mbH. W odniesieniu do kwoty opłat FSAAKV twierdzi, że opłaty będą na takim samym poziomie jak na innych międzynarodowych portach lotniczych.

W związku z tym, musimy poinformować Państwa, że z dniem 01.09. zgodnie z FSAAKV, wszyscy użytkownicy Lotniska Heringsdorf z aktywnym CTR będą musieli uiszczać opłatę za kontrolę i bezpieczeństwo ruchu lotniczego przy każdym lądowaniu na rzecz naszej firmy.

Oblicza się ją według następującego wzoru:

Opłata = (MTOW/50)^0,7 x stawka opłaty, gdzie stawka opłaty wynosi obecnie 130,35 Euro plus VAT

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, przyjęte rozporządzenie regulujące procedurę wyboru instytucji zapewniających bezpieczenstwo żeglugi powietrznej i prowadzenia rachunkowości ma być dalej przyjmowane przez upoważnione instytucje zapewniające bezpieczeństwo powietrzne. Celem jest stworzenie instytucjom zapewniającym bezpieczeństwo żeglugi powietrznej możliwości odstąpienia, w całości lub w części, od pobierania opłat, aby uczynić pobieranie opłat bardziej ekonomicznym i uprościć procedurę administracyjną lub zrzec się ich w całości lub w części. Opłaty są niskie, jeśli jednostka obliczeniowa (lądowania) nie przekracza 14,99 EUR netto. Dla statku powietrznego o 2T MTOW, według aktualnych FSAAKV będzie wynosić około 14 € netto.

Mamy świadomość, że jest to bardzo nagła i dalekosiężna zmiana. Nie mogliśmy jednak poinformować Państwa z wyprzedzeniem ze względu na nagłe podjęcie decyzji ustawodawcy/organu regulacyjnego oraz liczne pojedyncze pytania, które nie zostały jeszcze