Aktualne informacje na temat Covid-19

Środki bezpieczeństwa na lotnisku w Heringsdorfie

Nasze środki ochrony zdrowia zapewniają bezpieczną i pewną podróż! W poniższym przeglądzie dowiedzą się Państwo, co robimy, aby chronić naszych pasażerów i pracowników przed ewentualnym zakażeniem Covid-19.

Przestrzegając ogólnych zasad postępowania oraz naszych instrukcji, przyczyniasz się do ochrony siebie i osób z Twojego otoczenia.

Zachowaj odstep

Należy zawsze zachowywać odległość 1,5 metra od innych osób oraz stosować się do oznaczeń i znaków na podłodze. Prosimy również o przestrzeganie odległości w strefie dla siedzących i oczekujących oraz znaków informujących o zablokowanych miejscach.

Obowiazek noszenia maseczki ochronnej

Podczas pobytu na terenie lotniska należy zawsze nosić maseczkę medyczną lub FFP2.  Maski można również kupić u nas na lotnisku.

Zminimalizowanie kontaktu z personelem lotniska

W przypadku kontaktu z personelem lotniska, ochronę przed zakażeniem zapewniają przegrody z pleksi i/lub maski ochronne. Proszę starać się ograniczyć kontakt z naszymi pracownikami do niezbędnego minimum.

Regularne mycie i dezynfekcja rąk

Korzystaj z urządzeń sanitarnych, aby regularnie myć ręce (co najmniej 20 sekund za każdym razem) wodą z mydłem. Prosimy również, aby po dotykaniu przedmiotów korzystać z rozmieszczonych na całym terenie lotniska dozowników środków dezynfekujących.

Z naszej strony zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia i regularnie dezynfekujemy wszystkie powierzchnie kontaktowe.

Jeśli przed rozpoczęciem podróży poczujesz się źle, prosimy, abyś koniecznie powstrzymał się od przyjazdu do nas. Jeśli podczas pobytu na lotnisku zauważysz, że Twój stan zdrowia lub ogólne samopoczucie ulega pogorszeniu, niezwłocznie skontaktuj się z naszym personelem i poproś o pomoc medyczną.

Recent Posts